betonové
haly

výrobní
haly

skladové
haly

administ.
haly

zemědělské
haly

ocelové
konstrukce

vestavby
do hal

Výstavby základových konstrukcí

05.01.2024
Výstavba základových konstrukcí

Ing. Tomáš Smetana

jednatel

Vypracování projektové dokumentace a značení pracovního místa

Před samotným zahájením výstavby základových konstrukcí a výkopových prací je nezbytné vypracovat detailní projektovou dokumentaci. Zahrnuje to plány výkopu, rozměry základových konstrukcí a specifikace materiálů. Po dokončení projektové dokumentace následuje značení pracovního místa, což zajišťuje přesný výkop podle plánů.

Výkop a odvoz zeminy

Prvním krokem je samotný výkop, který je prováděn s ohledem na přesnost a hloubku definovanou projektovou dokumentací. Vykopaná zemina je následně odvezena na odpovídající skládku nebo využita při terénních úpravách.

Vystužení kari sítěmi

Po provedení výkopu následuje fáze vystužení, což zahrnuje pokládání kovových sítí a vazebních prvků. Tato fáze je klíčová pro posílení základové konstrukce a zajištění její stability a odolnosti vůči zátěži.

Montáž betonářských forem

Betonářské formy jsou následně instalovány kolem výkopu, aby vytvořily ohraničení pro budoucí betonování. Pečlivá montáž forem zajišťuje přesnost a dokonalost výsledného základu.

Betonování

Při přípravě na zalití betonem je důležité dodržet správný poměr směsi a zajistit rovnoměrné rozložení betonu. Zalití probíhá postupně, přičemž je nutné pečlivě sledovat proces včetně vibrace betonu pro odstranění případných vzduchových bublin. Proces výkopových a zemních prací a výstavby základových konstrukcí je komplexní a vyžaduje pečlivé plánování a provedení. Dodržování správných postupů v každé fázi zajišťuje stabilitu a odolnost konstrukce vůči budoucím zátěžím.

Fáze výstavby lze sledovat prostřednictvím videa níže, které detailně dokumentuje každý krok tohoto důležitého procesu.

Naše nabídka

Výrobní haly

více informací

Skladové haly

více informací

Administrativní haly a prodejny

více informací

Zemědělské haly

více informací

Ocelové konstrukce

více informací

Vestavby do hal

více informací

Malé haly

více informací