betonové
haly

výrobní
haly

skladové
haly

administ.
haly

zemědělské
haly

ocelové
konstrukce

vestavby
do hal

Dotační příležitosti

Projekt
Kreativní voucher KovoSmetana s.r.o.
Registrační číslo: 0380000674
je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je podpořit konkurenceschopnost společnosti prostřednictvím
propojení s nově vznikajícími kreativními sektory.