betonové
haly

výrobní
haly

skladové
haly

administ.
haly

zemědělské
haly

ocelové
konstrukce

vestavby
do hal

Zakládání ocelových hal a konstrukcí

Spodní stavba haly a její založení se odvíjí od zadání a potřeb investora. Spodní stavba musí splňovat požadavky podle síly a tlaků, které jsou na ni přenášeny z ocelové konstrukce haly. Při dimenzování spodní stavby počítáme nejenom se statickým ale i s dynamickým zatížením.

Při dimenzování spodní stavby haly berem v potaz také tyto aspekty:

HMOTNOST SAMOTNÉ HALY

primární a sekundární konstrukce, stěnový a střešní plášť, okenní výplně, vrata, dveře a přídavné zatížení konstrukce – osvětlení, topení, rozvody vzduchotechniky apod.

Jeřábové dráhy

hmotnost konstrukce dráhy a hmotnost jeřábu. Dynamické zatížení z pohybu jeřábu a přepravovaných břemen – rozjezdové a brzdné síly.

Zatížení sněhem a větrem

Geologické poměry

na staveništi – únosnost podkladu v základové spáře, výška hladiny spodní vody, chemické složení spodní vody, nestejnorodé složení podkladních vrstev na půdorysu stavby, hloubka a uložení únosných vrstev, apod.

Možnosti založení stavby – druhy běžných spodních staveb

Základové betonové patky

Základové betonové patky využíváme k založení ocelových sloupů, sloupových a stožárových konstrukcí. Patky jsou prováděny jako kvádry, kalichy nebo jako stupňovité patky. Kalichy a patky zajištují dokonalé vetknutí sloupů do základové konstrukce.

Základové betonové pásy

Betonové pásy základové mohou být provedeny po obvodu objektu nebo i jako ztužující pás napříč půdorysem, a mohou být spojeny s betonovým soklem bočního stěnového pláště. U některých jednoduchých základech může být použita betonová deska.

Inženýrské sítě

Nedílnou součástí průmyslové haly jsou inženýrské sítě. Ty slouží k napojení na hlavní řády a vedení. Veškeré vývody inženýrských sítí prochází spodní stavbou a při finální realizaci vrchní stavby haly se na tyto sítě, napojí sítě realizovaného objektu.

Jedná se o tyto sítě:

  • elektropřípojka,
  • voda,
  • kanalizace,
  • plyn,

Velice důležitou součástí při stavbě ocelové haly je vybudovaní zpevněné plochy v půdorysu a cca 4 metrovém pásu v okolí stavby pro manipulaci a samotnou montáž ocelové konstrukce. Tato zpevněná plocha zároveň slouží jako podkladní vrstva pod podlahovou vrstvu.