betonové
haly

výrobní
haly

skladové
haly

administ.
haly

zemědělské
haly

ocelové
konstrukce

vestavby
do hal

Sběrný dvůr

Klient: obec Viničné Šumice

Účel stavby: sběrný dvůr

Rozměry objektu: 6 x 27 m

Střešní plášť: trapézový plech

Doba realizace: ve výstavbě