betonové
haly

výrobní
haly

skladové
haly

administ.
haly

zemědělské
haly

ocelové
konstrukce

vestavby
do hal

Zastřešení a skladové a manipulační plochy

Klient: Kovosolil s.r.o.

Střešní plášť: Sendičové panely PUR 100